12-05-2020 / Od 0 do pentestera

ResolveUrl XSS

ResolveURL

Gdzie i dlaczego można odnaleźć wykorzystanie ResolveURL w aplikacjach?

 ResolveURL

Nasza strona internetowa może być podzielona na wiele plików aspx.

A każdy z tych plików może się odnosić do różnych zasobów: obrazków, plików JS, plików CSS, które mogą się znajdować w różnych katalogach.

Rozważmy taką prostą sytuację: podstrona panelu administratora znajduje się w katalogu root/admin/config.aspx.

 root/admin/config.aspx

Wykorzystujemy tam obrazek, który znajduje się w zupełnie innym miejscu:

root/images/example.jpg

Jak możemy się do niego odwołać? Mamy kilka rozwiązań.

1. Zapisanie pełnego adresu obrazka na sztywno w kodzie aplikacji.

 Adres obrazka na sztywno

To rozwiązanie ma jednak pewną wadę. Co w przypadku, gdy zmienimy katalog główny naszej aplikacji? Albo postanowimy umieścić ją w jeszcze jednym podkatalogu?

 Zmiana katalogu głównego

Wtedy wszystkie takie wystąpienia należałoby zmodyfikować.

2. Wykorzystanie adresów względnych.

Obecnie jesteśmy w katalogu admin. Chcemy przejść jeden katalogu wyżej w hierarchii - używamy więc ciągu ../.

 Wykorzystanie adresów względnych

Ale ponownie nie jest to najlepsze rozwiązanie.

W zależności od bieżącego katalogu i katalogu do którego się odwołujemy - będziemy musieli pamiętać o prawidłowej liczbie kombinacji ../.

 Kombinacje ze ścieżką do katalogu

Poza tym, jeżeli postanowimy przenieść podstronę panelu administratora w inne miejsce - katalogi znowu się zmienią.

Dochodzi tu jeszcze kwestia czytelności. Jeżeli programista chce wiedzieć gdzie kieruje dane łącze - musi sprawdzić adres bieżącego pliku i wyliczyć sobie nową wartość dodając i odejmując katalogi.

3. ResolveUrl i znak tyldy.

  • Tylda to skrót do wirtualnego katalogu głównego, a mówiąc inaczej: to wartość zmiennej HttpRuntime.AppDomainAppVirtualPath.
 AppDomainAppVirtualPath

Teraz nasze adresy mogą wyglądać inaczej. Możemy je rozpocząć od tyldy - startując niejako od głównego katalogu.

~/images/example.jpg

I to tyle. Wydawałoby się prosta funkcja wykonująca jedną czynność. Co może pójść nie tak?

 Wykorzystanie tyldy

Jest rok 2005. Tworzymy coraz ciekawsze aplikacje, a to wymaga zapisywania stanu bieżącego użytkownika. W dzisiejszych czasach stosujemy do tego tokeny JWT bądź ciasteczka. Ale wtedy nie było to takie oczywiste.

Istniały przeglądarki które nie akceptowały ciasteczek - bądź też użytkownicy deaktywowali tą opcję.

 Co gdy przeglądarka nie akceptuje ciasteczek

To sprawiało, że nasza nowoczesna strona przestawała działać. Jak bowiem rozpoznać użytkownika, jeżeli nie możemy przekazać jego identyfikatora poprzez ciasteczko?

I tak narodziła się funkcjonalność Cookieless.

Cookieless

Stwierdzono, że jeżeli przeglądarka nie akceptuje ciasteczek to warto skorzystać z czegoś, co już jest obsługiwane w każdej przeglądarce - czyli pasek adresu.

Identyfikator użytkownika przekazywany w pasku adresu

Wymyślono więc, że identyfikator użytkownika będzie przekazywany w adresie URL.

Wykorzystano do tego pewną specyficzną formę. Zaczyna się ona od nawiasu otwierającego, dalej literki A, S lub F następnie ponownie nawias otwierający, dalej identyfikator oraz dwa nawiasy zamykające.

(A(?)) - Anonymous ID
(S(?)) - Session ID
(F(?)) - Form Authentication Ticket

Pomimo tego iż jest to swego rodzaju archaiczna funkcjonalność - dalej istnieje w ASP.NET.

Całość można kontrolować przy pomocy SessionStateSection.Cookieless.

Standardowa wartość to AutoDetect - co dla większości nowoczesnych przeglądarek internetowych jest równoznaczne z przechowywaniem identyfikatora sesji w ciasteczku.

Przykład identyfikatora w pasku adresu

Funkcjonalność ta miała zapewnić, że identyfikator będzie występował w każdym odnośniku klikniętym przez użytkownika. Bo tylko dzięki temu aplikacja wie z kim ma do czynienia.

Nie dziwi więc, że nasza poprzednio omówiona funkcja ResolveUrl automatycznie dodaje identyfikator do adresu - o ile wykryje jego użycie.

Adres:

http://szurek.pl/aplikacja/home.aspx

Jest zamieniany na:

http://szurek.pl/aplikacja/(A(XXXX)S(XXXX)F(XXXX))/home.aspx

A to jest niebezpieczne.

Funkcja przyjmuje parametry od użytkownika

Dlaczego? Ponieważ funkcja, która wydawałoby się nigdy nie przyjmuje parametrów od użytkownika (no bo przecież ścieżki są zazwyczaj zapisane bezpośrednio w kodzie przez programistę) - nagle pobiera identyfikator z adresu URL i wyświetla go w kodzie źródłowym.

Takie zachowanie może doprowadzić do ataku XSS. Jest to bowiem klasyczny przypadek w którym dane od użytkownika są wyświetlane bez odpowiedniej weryfikacji i walidacji.

Paweł (autor badań) postanowił sprawdzić jakie znaki może zawierać identyfikator sesji.

.NET zwraca błąd 400 dla niektórych znaków, które uważa za nieprawidłowe:

ZnakOpis
>Większość
<Mniejszość
?Pytajnik
$Dolar
%Procent

Nie zwraca jednak błędu dla spacji oraz pojedynczego bądź podwójnego cudzysłowu. A to jest interesujące.

XSS

Wspomniałem wcześniej, że ResolveUrl używane jest zazwyczaj w odniesieniu do zewnętrznych plików CSS, obrazków lub plików JS.

<script src="<%= ResolveUrl("~/Script.js") %>"></script>
<img src="<%= ResolveUrl("~/image.jpg") %>"
<link rel="stylesheet" href='<%= ResolveUrl("~/style.css") %>'></link>

Jeszcze wcześniej traktowaliśmy te linijki jako bezpieczne - no bo nie przyjmowały żadnych parametrów od użytkownika. Teraz wiemy już, że funkcja radośnie kopiuje identyfikator sesji - o ile znajduje się on w przekazanym przez nas adresie oraz nie zawiera nieprawidłowych znaków.

Możemy więc przeprowadzić klasyczny atak XSS.

Kod z ResolveUrl podatny na XSS

Zamykamy cudzysłów - a dalej wykonujemy event onerror. Adres:

http://szurek.pl/aplikacja/(S(" onerror=alert(1) ))/home.aspx

Zostanie zamieniony na:

<script src="/(S(" onerror=alert(1) "></script>

Czyli przeglądarka spróbuje pobrać obrazek /(S(. Jeżeli go nie znajdzie wykona event onerror - czyli wyświetli okienko alert.

XSS z cudzysłowem

Tutaj natrafiamy jednak na jeden problem. Prawy nawias znajduje się na liście nieprawidłowych znaków. Jak zatem możemy wywołać funkcję alert z parametrem bez używania nawiasów?

Na pomoc przychodzi standard ES6 i nowa opcja zwana template strings.

Backtick w XSS

XSS z backtick

Zamiast alert(1) możemy dokonać tego samego z użyciem znaku backtick.

http://szurek.pl/aplikacja/(S(" onerror=alert`1` ))/home.aspx

Zostanie zamieniony na:

<script src="/(S(" onerror=alert`1` "></script>

Właśnie udowodniliśmy, że możemy wykonać dowolny kod JavaScript w obrębie danej strony internetowej. Jest to więc klasyczny przykład ataku XSS.

XSS w kodzie źródłowym

No nie do końca - wyświetliliśmy jedynie okienko z napisem 1. Wykonanie dowolnego kodu nie jest jeszcze możliwe.

Przecież złośliwy kod JS może korzystać z nawiasów, pytajników czy procentów. Musimy wymyślić metodę, która pozwala na obejście tego problemu.

Fragment a XSS

Wiemy, że nie możemy przekazywać niektórych znaków w adresie. Ale nie cały adres trafia do serwera.

Jego część - nazwana fragmentem jest widoczna jedynie z poziomu przeglądarki.

Można ją pobrać z poziomu kodu JavaScript:

document.location.hash

Wyświetlana wartość zawiera znak # który nas nie interesuje. Ucinamy go więc korzystając z substr, która pomija pierwszy znak:

document.location.hash.substr`1`

To właśnie tam podamy cały nasz payload - czyli złośliwy kawałek kodu JS - ponieważ tam możemy używać zakazanych znaków.

Payload XSS

W JavaScript istnieje funkcja eval - która wykonuje podany jako parametr ciąg znaków jako kod JS.

Teoretycznie więc wystarczy, że do funkcji eval podamy jako parametr document.location.hash.

Pamiętamy o naszym ograniczeniu z nawiasami - próbujemy więc skorzystać ze znaku backtick. I co? I nic.

O ile backtick działa ze stałymi wartościami - nie zadziała z wyrażeniami. Mamy tutaj do czynienia z tak zwanymi tagged templates.

Brak nawiasów jest dość generycznym problemem. Po krótkich poszukiwaniach można więc natrafić na stronę, gdzie znajduje się lista obejść tego problemu.

Eval.call

eval.call`${document.location.hash.substr`1`}`

Widzimy tutaj, że zamiast eval - możemy skorzystać z eval.call.

Najpierw zamykamy podawanie adresu używając podwójnego cudzysłowu.

Fragment URL

Potem tworzymy event onerror w którym za pomocą eval.call wykonujemy kod JS podany po znaku hash.

W kotwicy - czyli po znaku # znajduje się nasz kod JS - bez ograniczeń w znakach.

http://szurek.pl/aplikacja/(A("onerror="eval.call`${document.location.hash.substr`1`}`"))/home.aspx#alert('1');

base64

Na koniec małe usprawnienie całej metody.

Ten atak to tak zwany Reflected XSS - czyli musimy przesłać złośliwy link do użytkownika w jakiejś formie.

Taki adres URL - zawierający wiele dziwnych nazw (czyli nasz kod JS) - może zniechęcić potencjalną ofiarę przed kliknięciem w niego.

Warto więc zamaskować jakoś potencjalny atak. Najprościej - przy użyciu base64.

Ciąg znaków można zakodować przy użyciu funkcji btoa. Jego dekodowanie odbywa się przy pomocy pokrewnej funkcji - atob.

Teraz zamiast przesyłać kod JS - skorzystamy z jego interpretacji w base64:

eval(btoa('YWxlcnQoMSk='))

Ostatecznie nasz złośliwy payload wygląda następująco:

http://szurek.pl/aplikacja/(A("onerror="eval.call`${document.location.hash.substr`1`}`"))/home.aspx#eval(atob('Y29uc29sZS5sb2coJ3Rlc3QnKTthbGVydCgyKTs='));
Ostateczny payload
Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kacpra Szurka w celu otrzymywania newslettera za pomocą e-maila, informacji o promocjach, nowościach, produktach blogowych i usługach własnych oraz innych, polecanych osób, zgodnie z polityką prywatności.